Menu
Sdílejte
 • Podmínky účasti

  Tato událost není žádným způsobem spojena s Facebookem ani Instagramem a není nijak Facebookem nebo Instagramem podporována ani monitorována. Společnost Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 Düsseldorf, Německo (dále jen „Henkel“), nikoli Facebook nebo Instagram, je příjemcem Vámi poskytnutých informací. Veškeré otázky, komentáře a stížnosti by měly být adresovány společnosti Henkel, nikoli Facebooku nebo Instagramu.

  Pokud na Facebooku nebo Instagramu aktivujete a zúčastníte se soutěže, může společnost Facebook, Inc., nebo Instagram přímo od Vás shromažďovat Vaše osobní údaje (tj. IP adresu nebo cookie ID) a využívat je pro účely společnosti Facebook, Inc., nebo Instagram. K tomu může dojít i v USA. Neneseme zodpovědnost za shromažďování a využívání osobních údajů, které mohou také zahrnovat nastavení cookies, společností Facebook, Inc., nebo Instagram. Více informací o konkrétních procesech zpracování údajů, době uchovávání a účelech zpracování naleznete přímo na Facebooku, Inc., nebo Instagramu, a dohodu o ochraně osobních údajů společnosti Facebook, Inc., lze stáhnout na https://www.facebook.com/full_data_use_policy ).

  • Proces a realizace soutěže

   Organizátorem soutěže je společnost Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 Düsseldorf, Německo (dále jen „Henkel“).

   • Online soutěž se bude konat od 20. února 2017 do 30. června 2017, 23:59 hod.
   • Pro účast v online soutěži musí účastníci nahrát svou fotografii nebo video blond looku, který sami vytvořili, a rozhodnout, zda chtějí být součástí týmu Schwarzkopf Professional BLONDME ambasadora Kim Vo nebo Schwarzkopf Professional Colour ambasadorky Lesley Jennison. Účastník zvolí tým použitím příslušného hashtagu #TEAMKIMVO nebo #TEAMLESLEY. Přihláška je platná pouze v případě, že je účastník kadeřník.
   • Kanály pro účastníky jsou internetové stránky kampaně www.blondmebattle.com, Whats App, Snapchat nebo Instagram s hashtagy #BLONDMEBATTLE a #TEAMKIMVO nebo #TEAMLESLEY.
   • Výhry za účast v online soutěži:
    • Vítěz z #TEAMKIMVO: Výlet do Los Angeles pro 2 osoby. Cena zahrnuje: letenky ekonomickou třídou do Los Angeles, 3 noci v dvoulůžkovém pokoji, setkání s ambasadorem Schwarzkopf Professional BLONDME Kim Vo.
    • Vítěz z #TEAMLESLEY: Výlet do Londýna pro 2 osoby. Cena zahrnuje: letenky ekonomickou třídou do Londýna, 3 noci v dvoulůžkovém pokoji, setkání s ambasadorkou Schwarzkopf Professional Colour Lesley Jennison.
   • Vítěze vybere mezinárodní porota, kterou tvoří Linh Phan, Simon Ellis, Kim Vo, Lesley Jennison a Alex Kontier.
   • Vítěz bude informován e-mailem, přes Instagram nebo Whats App.
   • Nahráním fotografií a používáním výše zmíněných hashtagů nám dovolujete znovu zveřejnit a sdílet Vaše nahrané fotografie na sociálních médiích a internetových stránkách Schwarzkopf Professional.
  • Způsobilost k účasti

   Všechny fyzické osoby, které dosáhly alespoň 18 let, souhlasily s podmínkami účasti a nahrály fotografii nebo video blond looku, který samy vytvořily, na internetové stránky kampaně www.blondmebattle.com, Whats App, Snapchat nebo Instagram s hashtagy #BLONDMEBATTLE a #TEAMKIMVO nebo #TEAMLESLEY.

   Aby bylo možné se soutěže zúčastnit, musí být všechny osobní informace platné a pravdivé. Každý účastník se může zúčastnit pouze sám za sebe a musí být kadeřníkem. Zaměstnanci podpůrné agentury, Henkel AG & Co. KGaA a a přidružených společností, ani jejich rodinní příslušníci se nesmí zúčastnit.

  • Dohoda se zákazníky / Využívání příspěvků

   Účastník musí získat souhlas osoby, která je zobrazena na jakýchkoli fotografiích a videích, s tím, že fotografie a videa jsou zveřejněny na internetu a přihlášeny do online soutěže.

  • Vyloučení konkrétních osob

   V případě, že účastník poruší podmínky účasti, vyhrazuje si společnost Henkel právo vyloučit tohoto účastníka ze soutěže.
   Účastníci, kteří využijí nelegitimní prostředky nebo jinak pomocí manipulativních praktik vytvoří umělou výhodu, budou také vyloučeni. V takových případech je společnost Henkel oprávněna zrušit a požadovat vrácení jakékoli ceny.

  • Předčasné ukončení soutěže

   Společnost Henkel si vyhrazuje právo ukončit soutěž kdykoli bez předchozího upozornění. Společnost Henkel využije tohoto práva zejména, pokud z technických (např. virus v počítačovém systému, manipulace nebo chyba v hardwaru či softwaru) nebo právních důvodů nelze zaručit řádné provedení soutěže.

   Pokud takové ukončení způsobí chování účastníka, může společnost Henkel požadovat kompenzaci od osoby, která škody způsobí.

  • Cena a vítěz ceny

   Vítěze ceny bude společnost Henkel informovat e-mailem, přes Instagram nebo Whats App. Vítěz ceny bude oznámen bez záruky. Pokud vítěz na e-mail neodpoví do 14 dnů od oznámení společností Henkel, jeho cena propadne a společnost Henkel bude oprávněna vybrat další nejlepší look BlondMe.

   Ceny lze uplatnit v době od července 2017 do prosince 2017. Pokud nebudou uplatněny ve výše zmíněné době, všechny poukazy propadnou. Účastník smí uplatnit pouze jednu cenu, za kterou není možné vybrat náhradu v hotovosti. Nárok na cenu nelze přenechat jiným osobám. Společnost Henkel si ponechává právo nahradit cenu jinou cenou podobné hodnoty, v případě, že původní nabízená cena nebude dostupná.
   Výlet do Los Angeles nebo Londýna bude zamluven individuálně s poskytovatelem třetí strany, kterého vybere společnost Henkel. Poskytnutí těchto výletů třetí stranou bude podléhat podmínkám cestovní agentury nebo jiných poskytovatelů či dopravců třetí strany, tyto podmínky jsou k dispozici na vyžádání. Společnost Henkel nepřebírá odpovědnost, pokud z jakéhokoli důvodu budou lety nebo jiná cestovní opatření zrušena nebo zpožděna. Společnost Henkel nemůže poskytnout žádné náhradní opatření.

   Je výlučnou odpovědností účastníka a všech jeho spolucestujících zajistit, že před vydáním se na cestu mají všechny osoby veškeré nutné cestovní a zdravotní dokumenty. Doporučuje se, aby všichni cestující měli adekvátní cestovní pojištění, a je výlučnou odpovědností cestujících zajistit, aby zakoupené pojištění pokrývalo pro jejich potřeby.
   Společnost Henkel nepřejímá žádnou odpovědnost za jakékoli náklady spojené s cenou a nezahrnuté výslovně v ceně (včetně, a nikoli pouze, cesty na a z letiště).

  • Právní odpovědnost

   Společnost Henkel nepřejímá odpovědnost za příspěvky ztracené kvůli technické chybě. Doklad o vložení není automaticky dokladem přijetí.

   Udělením ceny je společnost Henkel zbavena všech dalších závazků.

   Společnost Henkel nenese odpovědnost za materiální a právní vady výhry poskytnuté spolupracujícím partnerem a/nebo za platební neschopnost spolupracujícího partnera a z toho vyplývající důsledky pro provedení soutěže a udělení ceny. Jakékoli stížnosti je třeba směřovat na spolupracujícího partnera.

   Společnost Henkel nese odpovědnost pouze za materiální a právní vady v případě zlého úmyslu nebo nedbalosti.

   Společnost Henkel nenese odpovědnost za škody způsobené chybami, zpožděním nebo přerušením transferu, chyby v technických zařízeních a službách, nesprávný obsah, ztrátu nebo smazání dat, viry ani nic jiného, k čemu může při účasti v soutěži dojít.

   Omezení právní odpovědnosti přestává platit, pokud byly škody způsobené společností Henkel (jejími orgány, zaměstnanci nebo subdodavateli) zlým úmyslem nebo nedbalostí nebo pokud jsou způsobeny smluvními povinnostmi.

   Společnost Henkel nenese odpovědnost za osoby vyloučené v souladu s odstavcem 4.

  • Jiné

   Neexistuje žádné právo na odvolání. Podmínky účasti a celý právní vztah mezi účastníky a společností Henkel podléhají výhradně zákonům Spolkové republiky Německo. Pokud by jednotlivá ustanovení v podmínkách účasti měla být nebo se stanou neplatnými, není tím platnost ostatních ustanovení nijak dotčena. Společnost Henkel si vyhrazuje právo upravit podmínky účasti kdykoli bez předchozího upozornění.
   Platí také obecné podmínky používání internetových stránek společnosti Henkel. Naleznete je na: www.henkel.com/terms-of-use.

 • Dohoda o ochraně osobních údajů pro účastníky soutěže

  Aby se mohl zúčastnit soutěže, musí účastník poskytnout veškeré osobní údaje požadované v povinných polích označených *. Těmito povinnými osobními údaji jsou jméno, e-mailová adresa a země. Jakékoli další informace poskytuje účastník dobrovolně.

  Neexistuje žádný nárok na registraci.

  Účastník dále souhlasí, že

  Společnost Henkel nebo smluvní dodavatel společnosti Henkel bude shromažďovat a používat údaje poskytnuté účastníkem jako součást nezbytného procesu provedení soutěže. Pokud je to nutné pro dodání výhry, poskytne společnost Henkel osobní údaje třetím stranám.

  Registrací účastník souhlasí, že společnost Henkel a/nebo zapojená agentura uloží a zpracuje jeho osobní údaje za účelem provedení a pro průběh online soutěže.

  Pokud účastník dá svůj souhlas s kontaktováním zástupcem Schwarzkopf Professional v jeho salonu, použije společnost Henkel poskytnuté údaje jako součást procesu registrace pro tyto účely:

  • zveřejnění údajů online a na sociálních médiích za účelem poskytnutí informací o vítězném příspěvku;
  • shromažďování a používání údajů pro účely reklamy, konzultace a průzkumu trhu ohledně kosmetických produktů společnosti Henkel, ať už e-mailem, poštou, telefonicky nebo osobní návštěvou obchodního zástupce.

  Účastník se může zúčastnit online soutěže bez ohledu na to, zda poskytne tento souhlas.

  Jakýkoli souhlas lze kdykoli a s okamžitou platností odvolat. Aby bylo možné odvolat udělený souhlas nebo získat informace o uložených údajích o své osobě, musí účastníci kontaktovat inspektora ochrany údajů společnosti Henkel, tzn. napsat na tuto adresu: Henkelstraße 67, 40589 Düsseldorf, Německo, nebo poslat e-mail na: datenschutz@henkel.com. Společnost Henkel a smluvní dodavatelé společnosti Henkel jsou povinni dodržovat předpisy o ochraně osobních údajů a zákon o sdělovacích prostředcích.

  Po obdržení odvolání souhlasu budou osobní údaje účastníka okamžitě smazány.

  Další informace o ochraně osobních údajů, zejména o shromažďování a používání Vašich údajů během návštěvy našich internetových stránek, naleznete v obecných informacích o ochraně osobních údajů společnosti Henkel na www.henkel.de/privacy-policy.htm

 • Souhlas s použitím díla

  Přijetím „souhlasu“ účastník souhlasí s tím, že společnost Henkel může používat obsah poskytnutý během registrace do online soutěže a označený hashtagy #BLONDMEBATTLE a #TEAMKIMVO nebo #TEAMLESLEY pro tyto účely:

  • Obsah může být zobrazen na všech internetových stránkách a sociálních médiích Schwarzkopf Professional.
  • Se souhlasem může být zobrazeno křestní jméno a iniciála příjmení.
  • Schwarzkopf Professional může sdílet a znovu zveřejňovat veškerý obsah na sociálních sítích a internetových stránkách Schwarzkopf Professional.
  • Schwarzkopf Professional může použít obsah pro veškeré marketingové materiály (online i tištěné).

  Pro tento účel uděluje účastník společnosti Henkel celosvětová práva k použití obsahu na neomezenou dobu. Práva k použití zahrnují právo obsah změnit a přepracovat.