Menu
Deel
 • Algemene voorwaarden voor deelname

  Deze online wedstrijd vindt plaats van 20 februari 2017 t/m 30 juni 2017, 23.59 uur. Iedere deelnemer kiest het Schwarzkopf Professional team waar hij/zij deel van wenst uit te maken op één van de voorgestelde social media-kanalen. Wereldwijd worden er 2 winnaars – 1 winnaar per team – gekozen. De winnaars kunnen elk een reis ter waarde van 10 000€ winnen.

  Deze actie is op geen enkele manier verbonden met Facebook of Instagram en wordt op geen enkele manier ondersteund of gecontroleerd door Facebook of Instagram en zij houden hier ook geen toezicht op. Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 Düsseldorf (hierna te noemen “Henkel”), niet Facebook of Instagram, is de ontvanger van de door u verstrekte informatie. Alle vragen, opmerkingen en klachten dienen te worden gericht aan Henkel, niet aan Facebook of Instagram.

  Indien u aan de actie deelneemt via Facebook of Instagram, kunnen uw persoonlijke gegevens (bijv. IP-adres en cookie-ID) door Facebook of Instagram direct van u worden verzameld en gebruikt voor doeleinden van Facebook of Instagram. Dit kan ook in de VS plaatsvinden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het verzamelen en gebruiken van persoonlijke gegevens, waaronder het instellen van cookies, door Facebook of Instagram. Meer informatie over de exacte gegevensverwerkingsprocessen, bewaartermijnen en verwerkingsdoeleinden vindt u op de website van Facebook of Instagram en het gegevensbeschermingsbeleid van Facebook kan hier worden gedownload https://www.facebook.com/full_data_use_policy ).

  • Proces en uitvoering van de wedstrijd

   De organisator van de wedstrijd is Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 Düsseldorf (hierna te noemen “Henkel”).

   • De online wedstrijd vindt plaats van 20 februari 2017 t/m 30 juni 2017, 23.59 uur.
   • Voor deelname aan de online wedstrijd dient de deelnemer een foto of video van een door hem- of haarzelf gecreëerde blonde look op te sturen en te beslissen of hij/zij zich aansluit bij het team van Schwarzkopf Professional BLONDME Ambassadeur Kim Vo of Schwarzkopf Professional Colour Ambassadeur Lesley Jennison. Het opgestuurde materiaal is alleen geldig wanneer de deelnemer kapper is.
   • Er kan aan de wedstrijd worden deelgenomen via de campagnewebsite www.blondmebattle.com, WhatsApp, Snapchat of Instagram met #BLONDMEBATTLE en #TEAMKIMVO of #TEAMLESLEY.
   • De prijzen voor online deelname:
    • Winnaar van #TEAMKIMVO:
     Een reis naar Los Angeles voor 2 personen. De prijs is inclusief: economy class-vliegtickets naar Los Angeles met vertrek vanaf de dichtstbijzijnde luchthaven vanaf de woonplaats van de winnaar, 3 overnachtingen in een tweepersoonskamer, een meet & greet met Schwarzkopf Professional BLONDME ambassadeur Kim Vo, ter waarde van 10 000 euro.
    • Winnaar van #TEAMLESLEY:
     Een reis naar Londen voor 2 personen. De prijs is inclusief: economy class-vliegtickets naar Londen met vertrek vanaf de dichtstbijzijnde luchthaven vanaf de woonplaats van de winnaar, 3 overnachtingen in een tweepersoonskamer, een meet & greet met Schwarzkopf Professional Colour ambassadeur Lesley Jennison, ter waarde van 10 000 euro.
   • Er zijn eveneens regionale prijzen voorzien voor 3 deelnemers in Nederland en 3 deelnemers in België en Luxemburg :
    • Een surpise box t.w.v. €100,- inclusief haarproducten en een styling tool!
    • Een surpise box t.w.v. €50,-!
    • Een surpise box t.w.v. €50,-!
   • De winnaar wordt gekozen door een interne jury bestaande uit Linh Phan, Simon Ellis, Kim Vo, Lesley Jennison en Alex Kontier.
   • De winnaar wordt via e-mail, Instagram of WhatsApp op de hoogte gebracht.
   • Door het plaatsen van de foto’s en het gebruik van de hierboven genoemde hashtags geeft u ons toestemming om de geüploade foto’s opnieuw te posten en te delen op Facebook, Instagram en de website van Schwarzkopf Professional.
  • Gerechtigd tot deelname

   Elke natuurlijke persoon die minstens 18 jaar oud is, ingestemd heeft met de algemene voorwaarden voor deelname en een foto of video van een door hem- of haarzelf gecreëerde blonde look heeft geplaatst op de campagnewebsite www.blondmebattle.com, WhatsApp, Snapchat of Instagram met #BLONDMEBATTLE en #TEAMKIMVO of #TEAMLESLEY.

   Om deel te nemen aan de wedstrijd moeten alle verstrekte persoonlijke gegevens geldig en waar zijn. Elke deelnemer kan slechts één keer namens hem/haar deelnemen. Medewerkers van het ondersteunende bureau, Henkel AG & Co. KGaA en geassocieerde ondernemingen, alsook hun medewerkers, komen niet in aanmerking voor deelname.

  • Instemming van de klant/gebruik van berichten

   De deelnemer moet toestemming hebben van de persoon op de foto’s, video’s voor het publiceren hiervan op internet en insturen voor de online wedstrijd.

   De deelnemer gaat ermee akkoord dat de foto’s die gepost worden tijdens de online wedstrijd gebruikt kunnen worden door Henkel voor reclamedoeleinden zoals een nieuwsbrief, reclame per post of bezoek van een vertegenwoordiger.

  • Uitsluiting van bepaalde personen

   In het geval dat een deelnemer de algemene voorwaarden voor deelname niet respecteert, behoudt Henkel zich het recht voor om die deelnemer uit te sluiten van de wedstrijd.
   Deelnemers die gebruik maken van onwettige middelen of op andere wijze kunstmatig voordeel creëren door middel van manipulatieve praktijken zullen ook worden uitgesloten. In dergelijke gevallen kan Henkel een prijs intrekken en terugeisen.

  • Voortijdig einde van de wedstrijd

   Henkel behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande waarschuwing op elk willekeurig tijdstip de wedstrijd te beëindigen. Henkel zal in het bijzonder van dit recht gebruik maken indien als gevolg van technische (bijv. virus in het computersysteem, manipulatie of fouten in de hardware of software) of juridische redenen een goede uitvoering van de wedstrijd niet gegarandeerd kan worden.
   Voor zover een dergelijke beëindiging wordt veroorzaakt door het gedrag van een deelnemer, kan Henkel voor de hieruit voortvloeiende schade schadevergoeding eisen van die persoon.

  • Prijs en prijswinnaar

   De winnaar(s) wordt/worden via e-mail, Instagram of WhatsApp door Henkel op de hoogte gebracht. De prijswinnaar(s) zal/zullen zonder garantie worden aangekondigd. Als een winnaar niet binnen 14 dagen reageert op de e-mail van Henkel met de kennisgeving, dan zal de prijs van de winnaar verbeurd verklaard worden en heeft Henkel het recht om de op een na beste BlondMe-look te kiezen.
   De prijzen moeten worden ingewisseld tussen juli 2017 en december 2017. Als ze niet binnen de hierboven genoemde termijn worden ingewisseld, zullen alle vouchers vervallen. Per deelnemer kan slechts één prijs worden ingewisseld en de prijs kan niet worden ingewisseld tegen contanten. Gewonnen prijzen kunnen niet worden overgedragen op anderen. Henkel behoudt zich het recht voor om de prijs te vervangen door een andere prijs van gelijke waarde in het geval de oorspronkelijk aangeboden prijs niet beschikbaar is.
   De reis naar Los Angeles of Londen zal afzonderlijk worden geboekt met een extern reisbureau dat geselecteerd wordt door Henkel. Dergelijke reizen, die worden geregeld door derden, zijn onderworpen aan de algemene voorwaarden van het reisbureau en andere externe aanbieders of vervoerders. Deze algemene voorwaarden zijn op aanvraag beschikbaar. Henkel aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien vluchten of andere reisonderdelen om welke reden dan ook worden geannuleerd of vertraging oplopen. Henkel kan geen vervangende regelingen treffen.

   Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer en elk van zijn/haar reisgenoten om ervoor te zorgen dat elke reizende persoon in het bezit is van alle noodzakelijke reis- en gezondheidsdocumenten. Alle personen die reizen wordt aangeraden een geschikte reisverzekering af te sluiten, en het is de verantwoordelijkheid van elke reizende persoon om ervoor te zorgen dat de eventuele verzekeringsdekking geschikt is voor hun behoeften.
   Henkel accepteert geen enkele verantwoordelijkheid voor eventuele kosten in verband met de prijs die niet specifiek inbegrepen zijn in de prijs (inclusief, zonder beperking, reizen van en naar de luchthaven).

  • Aansprakelijkheid

   Henkel accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor inzendingen die verloren zijn gegaan door een technische storing. Bewijs van binnenkomst is niet automatisch bewijs van ontvangst.

   Met de toekenning van de prijs, is Henkel verder vrij van alle verdere verplichtingen.
   Henkel is niet aansprakelijk voor materiële en juridische gebreken van de prijs die door een samenwerkingspartner geleverd wordt en/of voor het faillissement van de samenwerkingspartner en de daaruit voortvloeiende gevolgen voor de uitvoering van de wedstrijd en de toekenning van de prijs. Eventuele klachten moeten worden gericht aan de samenwerkingspartner.

   Henkel is slechts aansprakelijk voor materiële en juridische gebreken in het geval van opzet of nalatigheid.

   Henkel is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door fouten, vertragingen of onderbrekingen in de overdracht, fouten in de technische faciliteiten en service, onjuiste inhoud, verlies of verwijdering van gegevens, virussen of iets anders dat kan ontstaan bij deelname aan een wedstrijd.

   De beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet meer indien de schade is veroorzaakt door Henkel (zijn organen, werknemers of onderaannemers) door middel van opzet of nalatigheid, of als ze het gevolg zijn van een contractuele verplichting.

   Er is geen aansprakelijkheid voor de individuele personen uitgesloten overeenkomstig Paragraaf 4.

  • Overige

   Er bestaat geen recht op beroep. De algemene voorwaarden voor deelname en de volledige juridische relatie tussen de deelnemers en Henkel zijn uitsluitend onderworpen aan het recht van de Bondsrepubliek Duitsland. Als afzonderlijke bepalingen in de voorwaarden voor deelname ongeldig zijn of worden, zal dit geen invloed hebben op de geldigheid van de overige bepalingen. De algemene voorwaarden voor deelname kunnen op ieder moment zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd door Henkel.
   De algemene gebruiksvoorwaarden van Henkel zijn ook van toepassing. Deze zijn te vinden op: www.henkel.com/terms-of-use

 • Overeenkomst voor gegevensbescherming bij deelname aan de wedstrijd

  Om deel te nemen aan de wedstrijd moet(en) de deelnemer(s) de persoonlijke gegevens die gevraagd worden in de verplichte velden die worden gemarkeerd met een * opgeven. Deze verplichte persoonlijke gegevens zijn naam, e-mailadres en land. Eventuele verdere informatie wordt op vrijwillige basis verstrekt door de deelnemer.

  Er bestaat geen recht op registratie.

  Verder gaat de deelnemer er mee akkoord dat

  Henkel of een leverancier die gecontracteerd is door Henkel de gegevens die de deelnemer(s) als onderdeel van het noodzakelijke proces voor het uitvoeren van de wedstrijd opgeven zullen verzamelen en gebruiken. Voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van de prijs, zal Henkel persoonlijke gegevens aan derden verstrekken.

  Door zich te registreren gaat de deelnemer ermee akkoord dat Henkel en/of het betrokken bureau de persoonlijke gegevens bewaart en verwerkt ten behoeve van de uitvoering en het verloop van de online wedstrijd.

  Indien de deelnemer(s) zijn/haar toestemming heeft/hebben gegeven om door een vertegenwoordiger van Schwarzkopf Professional in hun salon benaderd te worden, dan zal Henkel de gegevens die als onderdeel van het registratieproces opgegeven zijn voor de volgende doeleinden gebruiken:

  • Publicatie van de gegevens online en in sociale media met het oog op het verstrekken van informatie van een winnende inzending;
  • Het verzamelen en gebruiken van de gegevens ten behoeve van reclame, advies en marktonderzoek inzake cosmetische producten van Henkel, hetzij per e-mail, post, telefoon of door het bezoek van een vertegenwoordiger.

  De deelnemer kan deelnemen aan de online wedstrijd, ongeacht het feit of hij/zij deze toestemming verleent.

  Een verleende toestemming kan op elk gewenst moment met onmiddellijke ingang worden ingetrokken.

  Voor het intrekken van de verleende toestemming of het verkrijgen van informatie over de over hen opgeslagen gegevens, worden de deelnemers verzocht om contact op te nemen met de functionaris voor gegevensbescherming van Henkel, door te schrijven naar het volgende adres: Henkelstraße 67, 40589 Düsseldorf, Duitsland of e-mail: datenschutz@henkel.com. Henkel en eventuele leveranciers die gecontracteerd zijn door Henkel zijn verplicht om de bepalingen van de gegevensbescherming en het mediarecht na te leven.

  Na ontvangst van een herroeping van de instemming zullen de persoonlijke gegevens van een deelnemer onmiddellijk worden verwijderd.

  Aanvullende informatie over de bescherming van gegevens, met name over het verzamelen en gebruik van uw gegevens bij een bezoek aan onze website, kunt u vinden in de algemene informatie betreffende gegevensbescherming bij Henkel onder www.henkel.de/privacy-policy.htm

 • Toestemming Gebruiksrechten

  Door toestemming te geven gaat de deelnemer ermee akkoord dat Henkel de bij de registratie voor de online wedstrijd verstrekte content die getagd is met #BLONDMEBATTLE en #TEAMKIMVO of #TEAMLESLEY voor de volgende doeleinden kan gebruiken:

  • De inhoud kan worden getoond op alle websites en sociale media-sites van Schwarzkopf Professional
  • In combinatie met de inhoud kan de voornaam en de eerste letter van de achternaam worden getoond
  • Schwarzkopf Professional kan alle content op de socialmediakanalen en de website van Schwarzkopf Professional opnieuw delen en posten.
  • Schwarzkopf Professional mag de inhoud voor al hun marketingmateriaal (online en gedrukt) gebruiken.

  Voor dit doel geeft de deelnemer voor onbepaalde tijd de wereldwijde gebruiksrechten aan Henkel AG & Co. KGaA op de inhoud. Het gebruik omvat het recht om de inhoud te veranderen en te bewerken.